30 Aralık 2016 Cuma

Arabuluculuk


                            

Hayatın yoğun bir atmosfer içinde geçtiğini düşünürsek,insanlar stres ve sıkıntılarla
baş edemediği durumlarda yakın çevresindeki kişilere yerli yersiz hareketlerle kırıcı davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu durumda dargınlıklar meydana gelmektedir. Küçük gibi görünen bu dargınlıklar daha sonra düşmanlığa dönüşebilmektedir.

Çevremizde gördüğümüz dargınlıkları kaldırarak sevgi ve hoşgörü ortamları
oluşturmalıyız. Bu da bizim toplumsal görevlerimizdendir. Toplumda herkesin barış
ve sevgi içinde yaşaması için hepimizin gayret göstermesi gerekir.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:” Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise
dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin....” (Hucurat suresi,10.ayet)
“O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve
Resûlüne itaat edin..” (Enfal suresi,1.ayet)
"Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur; ancak sadaka vermeyi yahut iyilik
yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna. Bunları,
Allah'ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz." (Nisa suresi,114.ayet)

Sevgili peygamberimiz müslümanlara arabuluculuk yapmalarını tavsiye etmiştir.
Bir gün Resulullah ashabına: "Size, namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey
göstereyim mi?" buyurdu. Onlar: "Evet, ya Resulullah, " dediler. Peygamberimiz de
sözüne devamla: "Arabulmak, barıştırmaktır; Çünkü aranın bozulması saçı kökünden
kazır demiyorum, dini kazır." (Tirmizî, Kıyâme, 56), buyurdu.

Yine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“... Bir müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi (yani dargın durması)
helâl olmaz," (Müslim, Birr ve Sıla, 23)

Başka bir hadislerinde de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Halkın arasını
düzelten ve bunun için iyilik kasdiyle söz taşıyan ve yine iyilik düşüncesiyle yalan
söyleyen, yalancı değildir." (Buhârî, Sulh, 1).

Evet ,çevremizdeki dargınlıkları gidermek için elimizden geleni esirgemeyelim.

Herkesin dostluk ve kardeşlik içinde yaşaması için gayretli olmaya çalışalım…


Bu yazı aşağıdaki sitelerde yayınlanmıştır:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder